Historie kina

Velká budova stojící nedaleko náměstí na břehu Radbuzy nebyla od samého počátku určena pro kulturní účely, ba právě naopak. Jedná se o budovu bývalého městského pivovaru, která sloužila tomuto bohulibému účelu po celá tři staletí. Původní stavba městského pivovaru při jižních hradbách města spadá do roku 1596. Pivovar fungoval až do roku 1898, kdy byl otevřen nový měšťanský pivovar na Velkém předměstí.

Poté byla budova na náklady městské rady adaptována na městský chudobinec, který poskytoval nouzové bydlení nemajetným občanům. Provozní náklady hradilo město, jemuž značně přispívala i kněžna Josefína z Trauttmansdorffu. Toto sociální zařízení bylo provozováno do roku 1940, kdy byl objekt přestavěn na víceúčelovou městskou halu se stálým promítáním kina. K západní straně městské haly byly přista- věny garáže pro potřeby městského sboru dobrovolných hasičů.

Městská hala (Stadthalle) byla slavnostně otevřena 23. května 1942. Pamětníci uvádějí na vnější stěně budovy rozměrnou fresku, znázorňující, jak husité marně dobývali v roce 1422 hrad a město. Tato freska byla později z ideologických důvodů odstraněna, neboť zobrazení husitů jako barbarských dobyvatelů se jaksi neshodovalo s názory poválečných českých osídlenců.

Budova byla i nadále využívána převážně jako kinosál. Pro tento účel byl sál v polovině 50. let minulého století stupňovitě upraven. Slavnostní znovuotevření v roce 1957 proběhlo za účasti tehdejšího prezidenta republiky Antonína Zápotockého. Bohužel tato rekonstrukce znamenala konec využívání haly jako víceúčelového zařízení a změnila ji na promítací sál. Tento účel potvrdila i následná rekonstrukce, která se nesmírně vlekla po celá osmdesátá léta minulého století. Zrušením bývalých garáží se získal prostor pro rozšíření jeviště, které umožňuje spolu s dobrou akustikou v sále kvalitní koncertní i divadelní produkci, což využívá především místní ochotnický divadelní soubor.
V roce 2012 byla produkce kina digitalizována, přičemž byly zajímavě upraveny vstupní prostory.